Výrobci
Newsletter

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Computer System Praha s.r.o, provozovatel internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Tyto údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Shromažďované údaje

Údaje potřebné pro realizaci obchodní transakce, tj. jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v internetovém obchodě jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé, nebo dočasné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Computer System Praha s.r.o. získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací v našem internetovém obchodě. Poskytnuté údaje jsou zpracovávány za účelem realizace obchodní transakce a zákonné evidence. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat oznámením v písemné formě prokazatelně doručeného provozovateli internetového obchodu